Nástupníctvo

Generačná obmena rýchlo a bez komplikácií

Skôr či neskôr čelí každá firma generačnej obmene. Úspešné rodinné firmy v západných krajinách prežili už niekoľko generačných obmien, no na Slovensku sa s neľahkou výzvou v podobe nástupníctva stretáva len prvá generácia podnikateľov. ČSOB Advisory ponúka dlhoročné skúseností a know-how našich zahraničných kolegov z medzinárodnej skupiny KBC. Vďaka našim vedomostiam a skúsenostiam z vyspelých západných trhov vám efektívne pomôžeme so zaistením funkčného nástupníctva.

 • Nastavíme pravidlá riadenia majetku.
 • Navrhneme a pomôžeme implementovať optimálnu vlastnícku štruktúru.
 • Pomôžeme s výberom nástupníkov.

Navrhneme optimálnu vlastnícku štruktúru a nastavíme pravidlá v rámci štruktúry​

Nastavíme pravidlá riadenia a spravovania rodinného majetku​

Vypracujeme spôsob realizácie postúpenia/predaja obchodných podielov​

Pomôžeme s výberom nástupníkov​

Vlastnícka štruktúra

Navrhneme optimálnu vlastnícku štruktúru a nastavíme pravidlá v rámci štruktúry​

 • Návrh a realizácia novej štruktúry a implementácia nových pravidiel
 • Voľba, rozhodovacie právomoci a odvolávanie manažmentu..
 • Podmienky predaja obchodných podielov.
 • Predkupné práva.
 • Postupy pri riešení konfliktov medzi spoločníkmi.

Pravidlá riadenia majetku​

Nastavíme pravidlá riadenia a spravovania rodinného majetku​

 • Zadefinujeme vzťahy v rámci rodiny:
  • zamestnávanie rodinných príslušníkov,
  • kompetencie a spôsob zapojenia členov rodiny,
  • rozhodovacie právomoci ,
  • riešenie konfliktov a ich predchádzanie,
  • postúpenie obchodných podielov,
 • Nastavíme mechanizmy na zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov.

Obchodné podiely

Vypracujeme spôsob realizácie postúpenia/predaja obchodných podielov​

 • Vypracujeme schémy postupnosti krokov pri realizácii predaja podielov na nástupníka, vrátane posúdenia daňových a právnych aspektov transakcie.
 • V prípade financovania transakcie úverom pripravíme podklady pre financujúcu banku.

Výber nástupníkov

Pomôžeme s výberom nástupníkov​

 • Definujeme kľúčové ukazovatele (KPIs), vízie a stratégie pre zachovanie kontinuity.
 • Zabezpečíme koučing a mentoring kandidátov so zameraním na posilnenie manažérskych zručností.
 • Naplánujeme systémové prebratie kompetencií nástupníkov v orgánoch spoločnosti.

Najčastejšie chyby pri
uvažovaní o nástupníctve

„Môj majetok prejde plynule na potomkov dedičským konaním (zákonné prípadne závet).“

„Príprava a vzdelávanie nástupníka vyžaduje čas“

„Firma bez nástupníka“

Aj dobre fungujúce spoločnosti potrebujú nastaviť štruktúru

Čo hrozí vašej firme:

 • Pri absencii jasných pravidiel môžu rozdielne názory rodinných príslušníkov ochromiť fungovanie spoločnosti.
 • Delenie firmy a štiepenie majetku smerom k ďalším generáciám môžu viesť až k ukončeniu podnikania, zvlášť, ak nie ste jediným spoločníkom.

 

Čo hrozí vašej firme:

 • Časová náročnosť procesu výberu a prípravy nástupníka je veľmi podceňovaná. Prechod kompetencií a zodpovednosti smerom von aj dovnútra spoločnosti zvyčajne trvá niekoľko rokov. Nová generácia má v mnohých prípadoch iný pohľad na riadenie, a preto je dobré si prípadné nezhody vyriešiť a doladiť, kým máte firmu ešte pod kontrolou.

Čo hrozí vašej firme:

 • Ak nemáte v rodine nástupníka, ktorý sa chcel podieľať na každodennom riadení, môžete časť spoločnosti odpredať manažérom a kontrolu ponechať naďalej v rukách rodiny.

Čo hrozí vašej firme:

 • Nevhodne nastavenou štruktúrou svojich spoločností vystavujete majetok rodiny zbytočným rizikám. Navyše sa môžete pripraviť o daňové výhody spojené s distribúciou peňažných tokov do rodinnej kasy.

Nenechajte osud svojej firmy na náhodu a poraďte sa s nami.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.