Ochrana majetku

Ochrana majetku pred neočakávanými situáciami

Vybudovať úspešnú firmu si vyžaduje tvrdú prácu a víziu. Vaše celoživotné úsilie ale môžu ľahko ohroziť nepremyslené kroky. Pripravte sa na rôzne scenáre a nastavte si s ČSOB Advisory pravidlá správy rodinného majetku a strategických kontrol tak, aby ste predišli potenciálnym konfliktom pri rozhodovaní o budúcom smerovaní firmy.

  • Pomocou vhodného návrhu majetkovej štruktúry eliminujeme riziká v prípade negatívneho vývoja ekonomiky.
  • Vypracujeme dlhodobú stratégiu správy vášho majetku v spolupráci s Privátnym bankovníctvom ČSOB.

Navrhneme a zoptimalizujeme vlastnícku štruktúru​

Poistíme kľúčové prvky vášho rodinného bohatstva​

Poskytneme komplexné služby pri správe vášho rodinného majetku​

Návrh štruktúry majetku

Navrhneme a zoptimalizujeme vlastnícku štruktúru​

Neoddeliteľnou súčasťou našich poradenských služieb je aj úprava firemnej štruktúry tak, aby ostal súkromný majetok rodiny pod kontrolou aj v prípade neočakávanej životnej situácie či negatívneho vývoja ekonomiky. Nastavením efektívnych vlastníckych štruktúr vám pomôžeme zabezpečiť budúce generácie.

Poistenie majetku​

Poistíme kľúčové prvky vášho rodinného bohatstva​

Kombináciou životného poistenia a poistenia nehnuteľnosti vieme vyskladať konkrétne poistné krytie tak, aby ste rodinné aktíva ochránili aj pred nepredvídateľnými životnými situáciami.

Správa Vášho majetku

Poskytneme komplexné služby pri správe vášho rodinného majetku​

V spolupráci s privátnym bankovníctvom ČSOB zabezpečujeme správu rodinného majetku naprieč generáciami.

Čo môže negatívne ovplyvniť fungovanie vašej firmy?

Hospodárske krízy

Neriadené majetkové portfólio

Nečakané životné situácie

  • Hospodárske krízy neovplyvňujú len prevádzkové výsledky firiem, ale testujú aj odolnosť štruktúr a správne nastavenie procesov.
  • Ak majetok nespravujete, neprináša zhodnotenie a hrozí postupné znehodnocovanie infláciou a chybnými investičnými rozhodnutiami.
  • Život prináša množstvo prekvapení. Nepriaznivé okolnosti môžu spôsobiť prerušenie prevádzky a dokonca aj ohroziť budúcnosť firmy. Rýchle a správne rozhodnutia sú v podobných situáciách kľúčové pre kontinuitu vášho podnikania.

Nenechajte osud svojej firmy na náhodu a poraďte sa s nami.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.