Príprava na predaj

Predaj firmy

Predaj firmy, alebo jej časti, nie je na trhu ničím neobvyklým a v určitej fáze vývoja môžu byť dokonca tým najlepším riešením pre ďalší rozvoj spoločnosti. Našim klientom pomáhame pripraviť firmu na predaj tak, aby bola atraktívna pre potenciálneho investora.

  • Vypracujeme analýzy možných scenárov a indikatívne ocenenie.
  • Pripravíme zrozumiteľný biznisplán.
  • Navrhneme optimalizácie finančných procesov, kontrolingu a reportingu.

Biznisplán ako základ úspechu​

Poznajte cenu svojej firmy​

Príprava biznis plánu​

Biznisplán ako základ úspechu​

Kvalitný biznisplán je nevyhnutnou súčasťou rozvoja každej firmy. Pripravíme biznisplán pre každú vašu spoločnosť v základnej štruktúre. Získate odborný náhľad do budúcnosti spoločností z pohľadu ekonomických ukazovateľov a stability budúcich cash-flows. Biznisplán zároveň poslúži ako nevyhnutný predpoklad pre indikatívne ocenenie spoločnosti

Indikatívne ocenenie spoločnosti

Poznajte cenu svojej firmy​

Biznisplán slúži ako podklad pre indikatívne ocenenie spoločnosti. V ČSOB Advisory využívame pre indikatívne ocenenie výnosovú metódu diskontných peňažných tokov (DCF), ktorá vychádza zo schopnosti spoločnosti generovať budúce tržby. Výsledná cena firmy bude pre vás silným argumentom v rokovaniach s potenciálnym investorom.

Kedy potrebujete poznať reálnu hodnotu svojej firmy?

Pri predaji investorovi

Pri predaji rodinného biznisu deťom

Pri vykúpení spoločníka

  • Vstup investora môže byť pre rozvoj vašej firmy veľkým prínosom. Súčasne sa ale vzdávate časti firmy a často aj kompetencií. Nie je to málo, zvlášť, ak ste firmu roky budovali. Vyjednávania o vstupe investora preto bývajú náročné a zdĺhavé. Ak poznáte hodnotu svojej firmy a viete ju potenciálnemu investorovi argumentovať, získavate silnú vyjednávaciu pozíciu.
  • Predaj firmy alebo jej časti rodinnému príslušníkovi možno nemusia sprevádzať také náročné rokovania, ako pri vstupe cudzieho investora. Aj tu ale platí, že hodnota firmy je dôležitou informáciou pre vašich finančných partnerov, akými sú napríklad banky. Pri využití financovania transakcie bankou je poznanie férovej hodnoty firmy dokonca nevyhnutné.
  • Ak uvažujete o vykúpení podielov spoločníka, musíte prísť s ponukou, ktorá sa opiera o skutočnú hodnotu firmy. Odhad zainteresovaných strán nemusí byť vždy presný a nezávislé ocenenie podielov je tak dôležitým krokom k úspešnej transakcii.

Rozhodnutie o osude vašej firmy bude patriť medzi najdôležitejšie. Poraďte sa s odborníkmi.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.